Transcriptie

Het proces van transcriptie

Transcriptie is het proces waarmee het genetisch materiaal van het ene gen naar het andere wordt overgedragen. Dit genetisch materiaal, dat mRNA wordt genoemd, wordt vertaald in aminozuren en eiwitten die door de cel worden gebruikt om het menselijk lichaam op te bouwen. Er zijn twee basisvormen van transcriptie, namelijk eenvoudig en complex. Eenvoudige transcriptie gebeurt in het DNA.

Eenvoudige transcriptie vindt plaats in het nucleïnezuur. DNA produceert vervolgens een RNA-molecuul als sjabloon voor een nieuw RNA-molecuul. RNA reist vervolgens naar het ribosoom en maakt vervolgens een boodschapper-RNA. Het boodschapper-RNA krijgt dan een instructie van de transcriptiefactor om een ​​klein eiwit te produceren dat transcriptie activeert. Vertaling maakt het boodschapper-RNA klaar voor de transcriptie, en het proces gaat door totdat alle genen zijn getranscribeerd.

Bij complexe transcriptie wordt de transcriptiefactor een promotor of enhancer genoemd. De promotor voert de transcriptie uit. De transcriptiefactor kan een lid zijn van de histon-eiwitcomplexen (HIP's) of kan binden aan specifieke DNA-sequenties. Zodra een transcriptiefactor zich aan het DNA bindt, wordt het een transcriptieactivator. De transcriptieactivator moet zich in een positie bevinden dichtbij het gen waar deze tot expressie wordt gebracht. Als gevolg van deze binding wordt het gen geactiveerd en getranscribeerd.